Данни за фирмата

Информация съгласно § 5 от Закона за медиите

„Дубай Дейтс Нутришън ЕООД и Ко” КД

ж.к. Славейков, бл. 42, вх. 7, ет. 6

8000 Бургас

Представляван от лично отговорния съдружник:
Сьорен Шайнгрубер

Управител:
Сьорен Шайнгрубер

Търговски регистър: [Наименование на търговския регистър]
Съдебен регистър: [Наименование на съдебния регистър]

Данни за контакт

E-Mail: info@dubaidatesnutrition.com

Връщане на адрес / склад

„Дубай Дейтс Нутришън ЕООД и Ко” КД

Склад / доставка
Индустриален полигон 10, парцел 110, Галдент
07620 Люкмайор
Испания

Уреждане на спорове

Европейската комисия предоставя платформа за онлайн разрешаване на спорове (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Нашият имейл адрес може да бъде намерен по-горе в данните за фирмата.